Du har säkert hört termen, men vad är TPMS? Är din bil utrustad med TPMS? Vad gör den och vad är den bra för? Det och mer tar vi reda på i dagens inlägg.

TPMS är bara en förkortning och står egentligen för ”Tyre Pressure Monitoring System”, alltså ”däcktrycksövervakningssystem” på svenska.

Det är ett system i bilen som ska ge föraren en varning när lufttrycket i däcken minskar. Tanken med TPMS är att förhindra att förare kör med för lågt däcktryck under lång tid. Detta är framför allt ett problem i länder med jämnare klimat. I Sverige byter vi ju mellan vinterdäck och sommardäck och sedan tillbaka igen och i samband med däckbytet kontrollerar de flesta ringtrycket. Men i länder som Spanien, Tyskland och till och med England så är det inte ovanligt att däcken sitter monterade på bilen några år i taget och då är det ingen självklarhet att kontroll av ringtryck sker regelbundet. En stor studie utförd i England visade att så mycket som 90%(!) av fordonen på vägarna i Storbritannien körde runt med felaktigt däcktryck.

FAKTA RUTA:

Att köra med fel däcktryck kan få en rad följder:

  • Däcken slitas snabbare.
  • Bränsleförbrukningen ökar.
  • Bromssträckan ökar.
  • Olycksrisken ökar.

Direkt eller Indirekt TPMS

TPMS är som vi nämnde tidigare bara en förkortning för ett samlingsnamn för ett system som övervakar däcktrycket under färd. Sedan finns det olika metoder att göra det på. De två huvudsakliga metoderna är vad som kallas för ”direkt” och ”indirekt”.

Indirekt TPMS

Alla bilar idag är utrustade med ABS och någon form av antispinn. Som del i detta system finns det alltid hjulhastighetssensorer. Denna sensor räknar antal varv som varje hjul snurrar. Ett indirekt TPMS system använder denna data för att räkna ut och upptäcka förändringar hos däcken. Systemet kan till exempel upptäcka om rullmotståndet ökar på ett däck och sedan använda detta som indikation på att ringtrycket har ändrats. Denna metod mäter alltså inte däcktrycket direkt utan baserat på en uträkning, därav att den kallas för indirekt.

Direkt TMPS

Direkt TPMS är den ”vanliga” sortens TPMS. I detta system så har man en sensor direkt i varje hjul. Denna sensor mäter upp till 8 olika parametrar och kan snabbt upptäcka om en förändring sker. Den mäter bland annat däckets rotationshastighet, däckets temperatur, däckets tryck och hur många G som verkar på däcket. En dator i din bil hämtar trådlöst in data från respektive sensor med några sekunders intervall. Sensorerna står alltså i ständig kontakt med din bils dator och den får ett tillförlitligt och konkret svar från varje sensor. Med denna metod behöver man alltså inte tillförlita sig på en uträkning utan datorn får direkta värden.

TPMS sensorer går på batteri

En TPMS sensor i ett direkt system drivs vanligtvis av ett litet 3 volts litium-jon-batteri. Anledningen till att man använder denna typ av batteri är för att de klarar de stora temperaturväxlingar som en sensor utsätts för. Livslängden skiljer lite beroende på vilken sensor man använder men i regel brukar man säga att livslängden är ca 5 år.

batteri

Inget krav på TPMS i Sverige

2014 kom det nya direktiv från EU som sade att alla bilar som togs i bruk efter 2014-11-01 måste vara utrustade med någon form av TPMS. Men Sverige har valt att inte införa detta som ett lagkrav eftersom man ansåg att vi uppnår syftet med detta direktiv ändå utan att tillsätta någon ny lag. Detta tack vare att, som vi nämnde tidigare, vi byter mellan sommar och vinterdäck två gånger per år. Att TPMS saknas är således inte heller något som du kan få nedslag på när du besiktigar bilen.

EU kravet gäller alltså – men när bilen tas i bruk i Sverige, dvs när påställning sker för första gången, så tar nationella regler över.