Vad innebär vinterdäckslagen?

Det kan tyckas som en självklarhet att vi använder vinterdäck på våra fordon under vintertid i Sverige. Användningen av vinterdäck är i själva verket reglerat enligt lag sedan 1999.

Under perioden 1 december till 31 mars är det krav på att ha vinterdäck enligt datumen eller annan likvärdig utrustning om det råder vinterväglag.

Varför kom vinterdäckslagen till?

Lagen kom till ur säkerhetssynpunkt för att öka trafiksäkerheten under vintertid, vilket medverkar till att minska olyckor och antalet allvarligt skadade i trafiken som i slutänden räddar liv. Ett vinterdäck är helt enkelt ett däck som är speciellt anpassat till när det råder vinterväglag. Det finns två typer av vinterdäck, dubbdäck och friktionsdäck som är dubbfria däck.

När gäller vinterdäckslagen?

Eftersom lagen gäller när det råder vinterväglag gäller det att veta vad som tolkas som just vinterväglag. Om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen kan det definieras som vinterväglag. Det är polisen som avgör om det råder vinterväglag där man befinner sig vid en eventuell vinterdäckskontroll. Alltså kan det även vara lagligt att ha sommardäck om det inte är eller befaras bli vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars.

På samma sätt är det tillåtet att ha dubbade vinterdäck under annan tid på året om det är eller befaras vara ett väglag som kan definieras som vinterväglag. Så kallade friktionsdäck får användas året om oavsett väglag.

Vem omfattas av kravet?

Vinterdäckskravet omfattar både lätta och tunga fordon, så som personbilar, husbilar, släpvagnar, bussar och lastbilar. Om man åker med släpvagn ska man tänka på att om dragbilen har dubbdäck så måste även släpvagnen ha dubbdäck. Har dragbilen däremot friktionsdäck kan man däremot välja om släpvagnen ska ha friktionsdäck eller dubbdäck.

Vad ska man tänka på?

Det finns en del man bör tänka och hålla koll på vad gäller lagen om vinterdäck. Våra nordiska förhållanden kräver rätt däck för att kunna hantera de olika väglagen som råder under vintersäsongen. För en säker resa i vintertid är bra vinterdäck grundläggande, och ihop med hastigheter och körsätt som är anpassade till underlaget har man en bra chans att färdas säkert när väglagen inte är de bästa.